Plastens Hus

Nordens enda plastmuséum. Vi berättar om plastens utveckling

epok6 1

Epok 6

Renodling mot specialkemi

På 1990-talet inleds en koncentration av verksamheten. Efterhand framstår specialkemin och Pergo-golvet som de mest intressanta områdena att satsa vidare på. Flertalet verksamheter säljs, däribland det dekorativa laminatet, och biotekniken knoppas till börsen (1999).

 

När Pergo efter flera år av hög tillväxt börjar möta hård konkurrens, står koncernen inför ett nytt vägval, inte helt olikt det vägval som ledde till Perstorps börsnotering 30 år tidigare. Denna gång blir styrelsens beslut, efter en period av turbulens bland ägarna, att börsnotera Pergo AB och avyttra Perstorp AB, som en renodlad kemikoncern till det svenska riskkapitalbolaget Industri Kapital.

Svenskt petrokemiskt centrum

Detta sker 2001 och Industri Kapital, som tidigare har förvärvat Neste Oxo, för in denna verksamhet i Perstorpkoncernen. Oxo-verksamheten utgör en del av det svenska petrokemiska centrum som på 1960-talet uppfördes i Stenungsund i Bohuslän. Genom att kombinera de två företagen bildas en specialkemikoncern med stark teknologibas, långa förädlingskedjor och resurser att arbeta nära kunder över hela världen.

 

epok6 2

Raps och satelliter

Perstorp fortsätter att utvecklas snabbt och genomför några av de största investeringarna i företagets historia. Till dessa hör en fabrik för RAPSMETYLESTER (RME), en miljöanpassad produkt från odlad raps som används i diesel eller som ett helt eget drivmedel.

 

Härdplastverksamheten med anor från 1918 har sålts och kvar inom plastområdet finns bara de mest avancerade kompositmaterialen som används av rymd- och flygindustrin, till exempel i satellitstrukturer.

 

Samtidigt som företaget fyller 125 år förvärvar det franska riskkapitalbolaget PAI partners koncernen. Med de nya ägarnas stöd för Perstorps tillväxtstrategi och stora investeringarna i forskning, utveckling och produktion står specialkemiföretaget Perstorp väl förberett för att fortsätta skapa Winning Formulas för 2000-talets globala marknader.

 

tornpar Oxo-verksamheten utgör en del av det svenska petrokemiska centrum som på 1960-talet uppfördes i Stenungsund i Bohuslän.

 


sko del Perstorp fortsätter att utvecklas snabbt och genomför några av de största investeringarna i företagets historia.

 


wf 125-årsjubileum 2006.