Plastens Hus

Nordens enda plastmuséum. Vi berättar om plastens utveckling

epok4 1

Epok 4

Grunden läggs för den moderna industrin

Inom kemiproduktionen bryts 1952 beroendet av de egna skogsråvarorna. Sågverket avvecklas dock först 1965 och kolningen fortsätter ända till 1970. Perstorps formalin tillverkas nu av köpt metanol och med den nya, effektiva FORMOX-METODEN kan denna produktion öka kraftigt.

Genom en kraftfull forskning och utveckling läggs grunden för Perstorps moderna kemi. Betydande satsningar sker på tillverkning av polyalkoholerna PENTA (pentaerytritol) och TMP (trimetylolpropan). Perstorp blir snabbt världsledande på dessa produkter, som främst används i bindemedel för att ge i färger och lacker specifika egenskaper som vidhäftningsförmåga, slagtålighet och ytstruktur.

 

epok4 2

 

Den starka efterfrågan på Perstorps många produkter inom kemi, plast och laminat medför hög tillväxt och en kraftig utvidgning av företagets produktportfölj. Det fanns år på 1950- och 60-talet då företagets investeringar i utveckling och nya fabriker var extrema i förhållande till företagets storlek.

Perstorp AB

Företaget utvecklas under dessa år till ett modernt storföretag och byter 1966 namn till PERSTORP AB. Den nya logotypen baseras på det alkemiska tecknet för ättiksyra, företagets första kemiska produkt.

 

epok4 3

 

Till nästa epok »
kemitorn
Investeringar i utveckling och nya fabriker var extrema i förhållande till företagets storlek.

 


ppab3
En ny logotyp.