Plastens Hus

Nordens enda plastmuséum. Vi berättar om plastens utveckling

Plastens historia

Plastens historia är längre än vad de flesta är medvetna om och det är hög tid att lyssna på de människor som finns kvar som kan berätta om plastens födelse och tidiga år.

Vårt förhållande till plast har varierat under olika tidsepoker. Vad tänkte arbetarna som stod vid de första formpressarna? Att det var en helt ny värld, som både företagsledare och arbetare trädde in i, tänker man inte på idag. kolare2

Kulturhistoriska dokument

Det är viktigt att dokumentera olika människors tankar kring plastindustrin innan de försvinner för gott. Industrier läggs ned och mycket av fabriksarvet går förlorat. De verktyg och maskiner som användes måste sparas och tolkas i sitt sammanhang. Kunskapen om hur de fungerat kommer annars att gå förlorad. Att förstå sin historia är att förstå sig själv. I Plastens Hus kan historien överleva.

Till epok 1 »